Mobiil-ID
Smart-ID
ID-kaart
Kasutaja
Lisa uus kuulutus

Purge raieõigus, ligipääsuga

Võru Maakond, Võru Vald, Voki Küla, Purge
Purge
Oksjon on lõppenud!
Oksjoni ülevaade
Oksjoni tüüp
Lihtoksjon
Tehingu liik
Raieõiguse müük
Viimased pakkumised
Sellele oksjonile ei ole veel pakkumisi tehtud.
Raieõiguse ülevaade
Kinnistute arv
1
Raiutav pindala
5,07 ha
Raiutav maht
807 tm
Puuliigid
Mänd, Kuusk, Kask
Raieliigid
LR, HR
Purge (87401:003:0650)
Võru Maakond, Võru Vald, Voki Küla, Purge
44,53 ha
Katastritunnus
87401:003:0650
Raiutav pindala
5,07 ha
Kinnistu nimi
Purge
Raiutav maht
807 tm
Kinnistu aadress
Võru Maakond, Võru Vald, Voki Küla, Purge
Puuliigid
Mänd, Kuusk, Kask
Pindala
44,53 ha
Raieliik
LR, HR
Maakasutus
Mets
Maatulundusmaa 100%
Raietähtaeg
2 aastat
Peapuuliigid
Mänd, Kuusk, Kask
Väljaveotähtaeg
2 aastat
Peale MMK koostamist teostatud raietööd
Jah
Ladustamise kohad
Kinnistul, kooskõlastab Ostja
Kehtiv metsamajanduskava
Jah
Väljaveoteed
Kinnistul, kooskõlastab Ostja
Kehtivad raieteatised
Jah
Seemne- ja säilikpuud
Vastavalt metsaseadusele.
Peale raieteatise võtmist teostatud raietööd
-
Raiutavad metsaeraldised
ER 7 LR; ER 13 LR; ER 14LR; ER 15 HR; ER 16 LR; ER 24 LR
Muud piirangud/tingimused
1. Raietööd ja puidu väljavedu ainult külmunud pinnasega, kaasaarvatud materjali äravedu laoplatsilt.
2. Eraldise 13 ja ER.15 (harvendusraie) - vaheline piir on märgistatud punase värviga , lisaks kohati punase/valge diagonaaltriibulise lindiga. Märgistatud puud EI KUULU raiumisele.
3. Puid ei tohi langetada kõrvalasuvatele eraldistele, kus asub noorendik.
4. Kuuse järelkasv tuleb säilitada.
5. Harvendusraie puhul kinni pidada metsaseadusest.
6.Raiejäätmed, mida ei kasutata kokkuveoteede tugevdamiseks, veetakse metsast välja peale raietööde lõppu. Ladustada võib neid kinnistul, kooskõlastada koht maaomanikuga.
7. Raietööde järgselt tuleb teed korrastada, et taastuks nende esialgne seisukord.
Oksjoni lisainfo
  • Raieteatiste nr. 50000590314, 50000590316, 50000590320, 50000590318, 50000590324 ja 50000601218 enampakkumine.
  • Kinnistule on ligipääs avalikult kasutatavalt teelt.
Oksjoni pildid
Oksjoni reeglid

Raieõiguse enampakkumise võitja on kohustatud täitma keskkonnasisest raiepäevikut, mille osadeks on raie staatus (alustamata, alustatud või lõpetatud), raietöödega alustamise ja tööde lõppetamise kuupäev. Samuti tuleb sisestada vähemalt kolm pilti peale raietööde lõpetamist: raielangist, väljaveoteest ja ladustamise kohast. Kui näiteks raielank ühele pildile ära ei mahu on kohustuslik sisestada piisavalt, et oleks ülevaade tehtud tööst.  

NB! Raieõiguse enampakkumise võitjal on lubatud töödega alustada hetkest, mil ostuhind on jõudnud maaomaniku kontole.

Lihtoksjonil määratakse enampakkumisele alghind ja lõpukuupäev. Enampakkumise võidab suurima pakkumise teinud Ostja. 

Alla alghinna tehtud pakkumised pole teistele Ostjatele nähtavad. Alla alghinna tehtud pakkumised edastatakse müüjale 24h jooksul, misjärel on viimasel 48h aega otsustamaks, kas müüa oksjoni ese parimale pakkujale. NB! Ka alla alghinna tehtud pakkumine on Ostja jaoks siduv!

Tegemist on automaatselt pikeneva lõpuga enampakkumisega. Juhul kui alghinna või alghinnast suurem viimane pakkumine on tehtud vähem kui 5 minutit enne enampakkumise tähtaega, pikeneb lõpp automaatselt 5 minuti võrra.

Enampakkumises esitletud informatsioon on koostatud avalike andmete ja müüja kirjelduste põhjal. Tehingukeskus ei vastuta objektiga seotud informatsiooni õigsuse eest, mistõttu soovitame enampakkumisel osalejal alati andmeid (nt kinnistu seisukord looduses, looduskaitselised piirangud, jms) kontrollida.

Pakkumise tegemiseks pead olema sisselogitud

ID-kaardiga autentimine

Tühista