Helista meile
+372 5562 1867
Kirjuta meile
info@tehingukeskus.ee
Mobiil-ID
Smart-ID
ID-kaart
Kasutaja
Tasuta hinnapäring

Metsa müük

Metsamaa müük Tehingukeskuse metsaoksjonil on mugav ja turvaline lahendus. Meiega on tagatud müügiprotsessi sujuv kulgemine algusest lõpuni. Professionaalsed eksperdid pakuvad tasuta nõustamist ning kui maaomanik on otsustanud metsa Tehingukeskuse oksjonil müüa, võtame kogu asjaajamise enda õlule, alustades metsa hindamisest kuni notaris tehingu vormistamiseni.


Miks teostada metsa müük Tehingukeskuses?

Metsamaa müük on kõige tulusam just enampakkumisel! Tehingukeskus on Eesti kiireimini kasvav maa- ja metsaoksjoni keskkond, kes pakub maaomanikele terviklahendust. See tähendab, et nõustame Sind igakülgselt terve müügiprotsessi vältel - aitame teada saada metsa õiglase väärtuse ning vastame kõigile metsaga seotud küsimustele.


Metsa hind

Metsa hinda kujundavad mitmed tegurid, sealhulgas nt metsa seisukord, puuliigid, vanus, pindala. Orienteeruva metsa hinna saad arvutada meie kalkulaatori abil. Täpsema hinnangu annavad siiski meie eksperdid, kes oskavad erinevaid mõjutajaid detailsemalt arvesse võtta. Kindel on see, et Tehingukeskuse oksjoni kaudu metsa müües saad õiglase hinna.


Metsamaa müük - milline lahendus valida?

Metsa müüki planeerides võiks kaaluda mitmeid võimalusi:

 

Soovid tasuta teada saada oma metsa väärtust?


Helista
või kirjuta meile — meie spetsialistid aitavad Sinu metsa hinnastada mistahes hetkel. Või tule arvuta hind SIIN ».

*

 

Metsa müügiga seotud küsimused

 
Metsakinnistu müümine eraisikuna

 • Metsamaa on kinnisasi, kus kasvab mets.
 • Maksustamine oleneb sellest, kuidas metsamaa on omandatud ja kas seda on ettevõtluses kasutatud.
 • Eraisikuna metsakinnistu müümisel on tegemist kasuga vara võõrandamisest.
 • Omandireformis tagastatud metsamaa müügilt saadud tulu on maksuvaba, ka siis kui seda kasutati ettevõtluses või võõrandatakse osade kaupa
 • Pärandina omastatud kinnisasja võõrandamisel, mis oli ka omandireformis tagastatud maa, on saadud tulu maksuvaba.
 • Kinkimise teel omastatud metsamaa müümise puhul on tehtud kulu null. Kui aga kingituse saaja on teinud parenduskulusid, siis saab need lugeda soetamiskuludeks ja saadud tulust maha arvata. Paranduskulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

 
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine eraisikuna

 • Tegemist on ressurssi kasutusõiguse võõrandamisega, mitte kinnisasja võõrandamisega.
 • Müües raieõigust kehtib maksuarvestuse erikord, kus tehingust saadud tulu võib hajutada maksude tasumise järgnevale kolmele maksustamisperioodile.
 • Näiteks, kui raieõiguse müük toimus 2021. aastal, siis maksustatakse kasu hiljemalt 2024. aasta tuludeklaratsiooni alusel.
 • Metsa uuendamiseks tehtud kulud on võimalik tehingust saadud tulult maha arvestada. Kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.
 • Tulumaksuga mittemaksustatud toetuste arvelt tehtud kulusid ei saa kasust maha arvata (nt. riigitoetused)
 • Alates 2020. on kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamise reeglistik kehtiv ka Natura 2000 erametsamaa toetusele.
 • Natura 2000 erametsamaa toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.
 • Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse sellel aastal maksustamiseks valitud kokku summast saab alates 2020. aastast täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.
 • kui võõrandatakse ostetud või kinkimise/pärimise teel omandatud metsamaalt, mis ei ole ettevõtluse objektiks, raieõigust või metsamaterjali või saadakse sellel metsamaale Natura 2000 erametsamaa toetust, siis loetakse saadud kasu kasuks vara võõrandamisest ja deklareeritakse tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.2 ning maksustamine toimub erikorra alusel.


Mis on metsateatis?

Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.


Mis on metsamajanduskava?

Tegemist on dokumendiga, mis annab põhjaliku ülevaate metsa hetkeolukorrast ning soovituslikud tööd järgmiseks kümneks aastaks. Metsamajanduskava koosneb põhiliselt kahest osast:

Inventeerimine - kujutab endast puude mõõtmist, vaatlust ja loendamist. Välitööde käigus määrab kutsetunnistust omav spetsialist eraldiste kaupa puude liigilise koosseisu, kõrguse, diameetri, vanuse, küpsusastme, kahjustused ja muud olulised parameetrid. Sellest tulenevalt arvutatakse välja, kui palju materjali Teie metsas kasvab ning millise kvaliteediga see on. Seejärel edastab metsakorraldaja ehk taksaator kogutud andmed Keskkonnaagentuurile, kes need omakorda Metsaregistrisse lisab.

Soovitustel põhinev plaan, kuidas metsa järgmised 10 aastat jätkusuutlikult majandada. Seal on lähtuvalt Metsaseadusest välja toodud soovituslikud raieliigid ja -ajad ning -mahud, aga ka soovitused metsa uuendamiseks või järeltöödeks. Juhime tähelepanu, et tegemist on just nimelt soovitustega, mis tähendab, et lõpliku majandamise plaani otsustab siiski iga metsaomanik ise.

Metsamajanduskava on eelduseks peaaegu kõikidel raietöödel, kuid kindlasti soovitame seda ka juhul, kui kaalute kinnistu müüki. Värskete inventeerimisandmete põhjal on tunduvalt lihtsam arvutada metsakinnistu või raieõiguse õiglast väärtust nii omanikul kui ka metsandusettevõttel.


Mis on metsamajanduskava hind?

Metsamajanduskava hind on üldiselt 15-20€ metsamaa hektari kohta, sõltuvalt kinnistu suurusest, asukohast ja kava koostajast. See summa on tegelikult kaduvväike arvestades metsast saadavat potentsiaalset tulu! Lisaks sellele on võimalik metsamajanduskava koostamise eest riigilt ka toetust saada, mille suurus hetkel on 10€/ha. Täpsemalt saate toetuse kohta lugeda siit: https://www.eramets.ee/toetused/metsa-inventeerimise-toetus/.

Metsamajanduskava tellimiseks peate pöörduma mõne vastavat litsentsi omava ettevõtte poole. Kava tellides tasub kindlasti tähelepanu pöörata ka lubatavale tööde valmimise ajale. Mõistlik on, kui kava koostatakse ca kuu aja jooksul.

Mõned näited tuntumatest on:

Kogu nimekirja litsentsi omavatest ettevõtetest leiate: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/metsakorraldusettevotted

Vaata metsa müügiga seotud küsimusi SIIT ».

ID-kaardiga autentimine

Tühista