Põllumaa omamisega kaasnevad ka kohustused

Maa omamisel ei pääse sellega kaasnevatest kohustustest. Eestis on kogu maa maksustatud ning maaomanikul või selle kasutajal on kohustus tasuda maamaksu. Maamaksu arvutamisest ja selle vabastusest leiad kõige asjakohasema info alati Maksu- ja Tolliameti kodulehelt, kuid põhitõed on kättesaadavad ka Tehingukeskuse korduvate küsimuste lehel.

Kui tegemist on väärtusliku põllumajandusmaaga, siis kaasnevad selle kasutamisel seaduses paika pandud kitsendused ning omaniku kohustus on tagada, et väärtuslik põllumaa säiliks. Väärtusliku põllumajandusmaa staatus pannakse paika üldplaneeringuga ning arvesse võetakse maatüki asukohta ja mulla viljelusväärtust. Lisaks sellele ei tohi põld metsastuda ja seda nii inimtegevuse tagajärjel ega loodusliku tegevuse tõttu. Ärilise tegevuse eesmärgil tohib põllumaad kasutada ainult seaduses välja toodud viisil. Põllumaale ei tohi ehitada kinnisvara v.a juhul kui tegemist on taluhoone laiendusega või kui on saadud maaelu ministeeriumilt eriluba.

Põllumajandusega alustamine

Põllumaa harimiseks on vaja erialaseid teadmisi ning erinevat tehnikat. Juhul, kui pole soovi hakata tõsiseks põllumeheks, siis pole maa harimisega alustamine väga kasumlik tegevus. Rinda tuleb pista nii ettearvamatu ilma kui ka erinevate taimekahjuritega. Kahjureid on võimalik tõrjuda, kuid ilmaoludest tekkinud mõjudega on raskem rinda pista.
Põllumajandustehnika on kallis ja suurteks kuluallikateks on ka taimekaitsevahendid ning väetised.
Kui jätta põllumaa lihtsalt seisma, siis tuleb seda suveperioodil niita. Niitmisteenust on võimalik sisse osta ning maa niitmise eest saab taotleda ka toetust.

Kui on siiski soov alustada põllumajandusega, siis on võimalik saada PRIAlt erinevaid toetusi. Toetuse saamiseks tuleb täita avaldus ning jälgida taotlusvoorude perioode. Toetuste kasutamisel peab täitma PRIA poolt seatud kohustusi ning tegelema aruandlusega. PRIA kodulehel tasub silma peal hoida, kuna toetuste nimekirjad muutuvad ning välja antavad toetused vahelduvad.

Kui on soov maad omada, kuid ei soovi tegeleda põllumajandusega - vali põllumaa rent

Põllumaa majandamise puhul pole rendile andmine kõige suurema tootlikkusega investeering, kuid see aitab vältida maa võsastumist ja sööti jäämist. Põllumaa rentimisel on mõistlik lepingu koostamisel olla väga hoolikas ning tähelepanelik. Rendilepingus tuleks kirjeldada renditavat maad võimalikult täpselt, tuua välja kolmandate isikute õigused maa üle, paika panna rendi suurus ning selle maksmise kord, lisaks tuua välja ka maksuküsimused (maamaks, tulumaks ja saadaolevad põllumajanduslikud toetused). Kontrollida tuleks kinnistusraamatut, kas on varasemalt sisse kantud rendilepinguid. Eelmise maaomaniku poolt sõlmitud rendilepingud jäävad kehtima ka omaniku vahetuse korral. Enamus põllumaa rendilepinguid on lihtkirjalikud ning vahel harva ka suulised. Lihtkirjalikud lepingud, mis sõlmitud kirjalikult, kuida mis pole notariaalselt vormistatud, ei ole leitavad riiklikes andmebaasidest.

NB! Rendilepingu lõpetamisel tuleb jälgida lõpetamisest etteteatamise tähtaega, et vältida lepingu tähtajatuks muutumist. Rendilepingut ei saa lõpetada saagikoristus perioodil.

Põllumaa müük - üheksa korda mõõda, üks kord lõika

Kui oled otsustanud põllumaa müüa, tuleb meeles pidada, et seda saab teha vaid korra. Seetõttu tuleb müük teostada targalt - tulusalt ja korrektselt, et vältida hilisemaid probleeme ja kahetsusi. Enne maa müüki tuleb üle vaadata, et paberid oleks korras ning kas on siduvaid rendilepinguid (rendileping ei takista müüki vaid pigem soodustab). Ostja leidmiseks saab panna kuulutuse kinnisvara portaalidesse või võtta ühendust maa ostmise ja müümisega tegelevate ettevõtetega. Küsida saab otsepakkumist või teine variant on panna põllumaa oksjonile ning teostada müük enampakkumise korras. Tähtis on teada, et kõik müügitehingud sõlmitakse notariaalselt. Saades otsepakkumise ettevõttelt tuleks teadlik olla maa väärtusest ning tasuks võtta hinnapakkumisi ka teistelt ettevõtetelt, et saada ülevaade maa võimaliku väärtuse kohta. Maa väärtuse teadasaamiseks tuleb lasta see ära hinnata. Põllumaa hindamise ning õiglase hinna määramisega saab abiks olla Tehingukeskus.

Selleks, et saada müügist võimalikult suurt tulu, on tark lisada see enampakkumisele. Enampakkumise korras põllumaa müümine on omaniku jaoks väga lihtne, turvaline ning kasumlik. Oksjonikeskkondades töötavad oma ala eksperdid, kes aitavad müügitehingu teostamisel algusest lõpuni, aidates õiglase hinna määramisega, toetades lepingute sõlmimisega ning vastates jooksvalt tekkivatele küsimustele. Paljud maaomanikud on leidnud oma tee Tehingukeskuse juurde ja on saanud enampakkumisel alghinnast mitukümmend protsenti kõrgema lõpphinna.
Maa müümisega seotud maksukohustuste kohta saab täpsemalt lugeda korduvate küsimuste lehelt. Lisaks sellele leiab sealt lehelt palju vastuseid erinevatele maa omamisega seotud küsimustele ning viiteid kasulikele portaalidele.

Kui soovid rohkem infot, kuidas enda metsa, maad või kinnistut kõige kasumlikumalt müüa, siis võta ühendust meie spetsialistidega info@tehingukeskus.ee või helista telefoni numbril +372 5562 1867