Hetkel on metsamaterjali hinnad väga kõrged, võrreldes eelmise aastaga kohati kahekordsed. Kuna keegi ei tea kunagi kindlalt, mis hinnad tulevikus teevad, tuleks härjal sarvist haarata. Hinnatippu oodates võib kiirelt õige aeg müügiks mööda minna.

Parim aeg raie teostamiseks on külmal ajal, sest siis ei tule nii sügavaid jälgi kui pehme pinnasega. Külm pärsib ka erinevate haiguste, nagu juurepess, levikut. Kuigi hetkel tundub, et külma perioodini on veel maa ja ilm, siis tuleb arvestada, et müües raieõigust, on vaja teha toiminguid, mis võtavad tõenäoliselt mitu kuud aega. Nii võibki külm aeg mööduda.

Loomulikult, kui metsa pinnas lubab, siis saab raiet teha ka muul ajal. Talv on teatavasti lühike ja neid kinnistuid, kus aastaringi raie tegemine on võimalik, leidub vähe.

Miks eelistada metsa müümisel oksjoni?

Metsa müümisel oleks kindlasti vaja abi valdkonna spetsialistilt. Tihtilugu kuulatakse sõpru ja tuttavaid, kes ise ei ole metsa ega valdkonnaga kuidagi seotud ja kipub juhtuma, et nõu, mida saadakse, ei ole korrektne. Lisaks ei tea maaomanik, kas tööde teostaja on piisavalt kompetentne ega kahjusta metsa. Samuti on väga palju küsimusi seoses rahaga: kas hind, millega müüakse otsepakkujale, on õiglane? Kuidas ja kunas raha kätte saab? Näiteks Tehingukeskuses raieõiguse müügi puhul kannab ostja raha Tehingukeskuse arvele ja sealt kannab Tehingukeskus juba maaomanikule. Niiviisi on kontroll selle üle, et metsa ei mindaks enne, kui raha on kätte saadud.

Nutikas viis metsa müümiseks on korraldada oksjon, sest sellel on mitmeid eeliseid. Üks on kindlasti see, et nii saavad kõik huvitatud ettevõtted oma pakkumise esitada ja vajadusel ka juurde pakkuda. Ausas pakkumises kujuneb ka kõrgeim võimalik hind.

Teiseks kindlasti see, et müüjal on turvaline ja muretu, kui ta teab, et pakkumisi teevad ainult selle valdkonna usaldusväärsed ettevõtted. Tehingukeskuse keskkonnas saavad raieõigustele pakkumisi teha ainult kontrollitud taustaga metsaettevõtted.

Otsepakkujale müües ei tea maaomanik kunagi, kas otsepakkuja müüb ostetud raieõiguse kellelegi edasi ja kes siis lõpuks metsa tuleb, on üllatus. Tehingukeskuse lepingus on punkt, mis keelab raieõiguse ostjal seda edasi müüa kolmandale osapoolele. See tähendab, et ostja vastutab ka tehtud tööde eest.

Kolmandaks on maaomanikul alati kindel ettevõte ja kontakt, kellega suhelda, kui peaks tekkima lisaküsimusi. Tehingukeskus on parim koht, kuhu pöörduda, kui maaomanik vajab nõu metsa majandamise kohta, sest ettevõtte eesmärgiks on luua turule õiglane konkurentsieelis. Niisiis ei anta valet informatsiooni, mis on kallutatud kellegi kasuks.

Samuti on ostjatelt tagasiside olnud väga positiivne – kiidetakse, et Tehingukeskusel on kõik eelnev töö juba ära tehtud, näiteks metsamajanduskava on päevakohane ja metsateatis olemas.

Tehingukeskus teostab raiekontrolli

Seega, kui tahta, et metsa müümine oleks võimalikult lihtne, mugav ja turvaline, tasukski ühendust võtta Tehingukeskusega. Kuna see valdkond ei ole must ja valge, tuleb iga metsa eraldi analüüsida. Niisiis aitavad Tehingukeskuse spetsialistid välja selgitada, mis on kõige parem lahendus ja mida teha. Kui maaomanikuga saadakse tingimustes kokkuleppele, siis sõlmitakse oksjoni korraldamise leping ning seejärel toimub Tehingukeskuse keskkonnas avalik oksjon. Kui oksjon on edukas, sõlmib Tehingukeskuse meeskond osapooltega vajalikud lepingud. Kinnistu müügi korral lepitakse kokku notariaeg ja edastatakse sinna ka vajalikud tehingudetailid. Ainsana on müüjal ja ostjal vaja õigel ajas õiges kohas olla.

Muuseas, ainult Tehingukeskuses on selline asi nagu raiekontroll. See tähendab, et läbi Tehingukeskuse müüdud raieõigustel on keskkonna poolne raiejärgne kontroll. Nimelt läheb taksaator metsa, vaatab üle tööde kvaliteedi ja vajadusel võtab ühendust tööde teostajaga – kui peaks olema tarvilik teha lisatoiminguid metsas (näiteks raiejääkide koristus ja väljaveoteede taastamine).

Tehingukeskuse müügimeeskond töötab pidevalt parimate tulemuste nimel ning ühtlasi informeerib piirkondlikke ja huvitatud metsaettevõtteid neid huvitavatest uutest oksjonitest. „Vaid süsteemselt ja põhjalikult tööd tehes, tagame maaomanikele parima võimaliku turuhinna ja partnerid, kellele saab kindel olla,“ rõhutab Tehingukeskuse ärikliendi müügijuht Matis Hint.

Lugu ilmus Õhtulehe portaalis.