Aastate jooksul on mitmed tegurid andnud omapoolse mõjutuse puidu hinnatõusule. Esimeseks teguriks on Euroopa Keskpanga aastatepikkune rahatrükk, mis jõudis nüüd varadest tarbimisse. Teiseks teguriks on COVID, sest pandeemia ajal hoogustus rahatrükk veelgi ja nüüd annab see tunda ka inimeste pangaarvetel. Samal ajal muutusid aga inimeste tarbimisharjumused, sest majandusharud nagu turism ja meelelahutussektor praktiliselt seiskusid ning inimesed suunasid oma vaba raha mujale. Lisaks kõigele eelnevalt nimetatule mängib oma rolli ka rohepööre kuna ehituses hakatakse järjest rohkem kasutama puitu. Trend tuleneb sellest, et betoon ja teras on puiduga võrreldes väga suure süsiniku jäljega. Lisaks sellele mängis puidu hinna tõusus rolli ka ehitussektori jõudne kasv ning puidu ekspordi suurenemine euroopas. Raiekeeld Natura 2000 aladel hõlmab 42 358 hektarit metsamaad, mis mõjutab samuti puiduturgu. Täieliku raiekeeldu saab võrrelda klassikalise majanduse ABC-ga - kui pakkumine väheneb, tõusevad ka hinnad.

Venemaalt ja Valgevenest lõppeb saematerjali eksport, mis tähendab enam kui 1 mln kuupmeetri puidumaterjali puudust meie tööstusele. Kindlasti tuleks erakorralises olukorras vaadata, kuidas õnnestuks kohaliku puidumaterjali rohkem kasutusele võtta. Palki on toodud juba ka Põhjamaadest, kuid seegi pole väga jätkusuutlik tegevus. Materjali puudumine toob endaga kaasa ka järgmise probleemi, kus toormaterjali puudumisel, pole ka puidutööstust. Puidutööstuse lahkumisel on suur regionaalpoliitiline mõõde, kuna maapiirkondades kaovad töökohad ja linnastumine saab uue hoo sisse. Metsaomanikele toob see aga kaasa puiduhinna jõulise langemise. Eelnevalt välja toodu pole küll asjakohane järgnevatel kuudel, kuid kõikvõimalike piirangute kehtestamisel peab erinevate asjaoludega arvestama.

Eesoleva aasta kohta võib öelda, et uus normaalsus on jämesortimendi puhul standardpalgil kindlasti üle 100€ tihumeetri eest. Ilmselgelt ei saa puidu hinnad lõpmatuseni kasvada, kuid kõik sõltub sellest, kas keskpangad hakkavad intresse tõstma, mida teeb inflatsioon ja kas rahatrükk lõpetatakse või mitte. Kuid hetkel ei näi, et midagi sellist tehtaks tõdeb metsandusekspert Heiki Hepner.

Tark maaomanik kasutab ära materjali puudust ja saab oksjoni korras enda metsa raieõigust müües oluliselt rohkem kasu. Võta ühendust Tehingukeskuse ekspertidega, kes aitavad sind igas metsandusega seonduvas küsimuses. Kirjuta email info@tehingukeskus.ee või helista numbril +372 5562 1867.