Mobiil-ID
Smart-ID
ID-kaart
Kasutaja
Lisa uus kuulutus

Pohlamäe raieõigus

Jõgeva Maakond, Mustvee Vald, Voore Küla, Pohlametsa
Pohlamäe
Oksjon on lõppenud!
Oksjoni ülevaade
Oksjoni tüüp
Lihtoksjon
Tehingu liik
Raieõiguse müük
Viimased pakkumised
Sellele oksjonile ei ole veel pakkumisi tehtud.
Raieõiguse ülevaade
Kinnistute arv
1
Raiutav pindala
3,72 ha
Raiutav maht
844 tm
Puuliigid
Kuusk
Raieliigid
LR
Pohlamäe (48601:001:1259)
Jõgeva Maakond, Mustvee Vald, Voore Küla, Pohlametsa
5,64 ha
Katastritunnus
48601:001:1259
Raiutav pindala
3,72 ha
Kinnistu nimi
Pohlamäe
Raiutav maht
844 tm
Kinnistu aadress
Jõgeva Maakond, Mustvee Vald, Voore Küla, Pohlametsa
Puuliigid
Kuusk
Pindala
5,64 ha
Raieliik
LR
Maakasutus
Mets
Maatulundusmaa 100%
Raietähtaeg
1 aasta
Peapuuliigid
Kuusk
Väljaveotähtaeg
1 aasta
Peale MMK koostamist teostatud raietööd
Ei
Ladustamise kohad
Kooskõlastab ostja
Kehtiv metsamajanduskava
Jah
Väljaveoteed
Kooskõlastab ostja
Kehtivad raieteatised
Jah
Seemne- ja säilikpuud
Vatsavalt metsaseadusele
Peale raieteatise võtmist teostatud raietööd
Ei
Raiutavad metsaeraldised
ER1 LR, ER2 LR, ER7 LR
Muud piirangud/tingimused
NB! Raietööd PEAVAD TOIMUMA metsateatistes väljatoodud juhistele, tingimustele ja piirangutele.
Planeeritud lageraie ala asub enamjaolt arheoloogiamälestise Linnus reg-nr 9405 alal ja kaitsevööndis.
Muinsuskaitseamet nõustub raiega Pohlamäe kinnistu eraldistel 1, 2 ja 7 järgmistel tingimustel:
• Raietööde käigus ei tohi kahjustada mälestist (linnust) ega pinnast kaitsevööndis. Seetõttu teostada raie tugeva
pinnasega (külm või kuiv) ning vältida puude lohistamist ja rasketehnikaga linnuse nõlvadel liikumist.
• Arvestades, et tegu on linnuse ja selle kaitsevööndi alaga, teostada raie käsitsi. Puude linnuselt ära viimisel võib
tehnikat kasutada, kuid jälgida, et pinnas oleks tugev (külm või kuiv) ning see ei saaks kahjustada. Puude väljaveo
tee kavandada arheoloogiamälestist võimalikult säästvalt ning leppida selle täpses asukohas kokku
Muinsuskaitseametiga.
• Mineraliseerimine mälestise alal ja selle kaitsevööndis on keelatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi
mälestise ja selle kaitsevööndi arheoloogilist kultuurkihti.
• Raie ala mälestise kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist. Oksad, mille raiealalt ära transportimine ei ole
majanduslikult mõistlik, ladustada korrektseks vaaluks mälestise ja kaitsevööndi alast väljapoole. Hooldustööde
raames eemaldada võsa ning hoida linnuse kaitsekraav lage.
Oksjoni lisainfo
  • Raieteatiste nr 50000516353; 50000516355 ja 50000516357 enampakkumine.
  • Kinnistule puudub ligipääs avalikult kasutatavalt teelt.
  • Kokkuveoteed ja laoplats vastavalt oksjoni lisas olevale PDF failile. Sinisega on tähistatud laolpats, punaste joontega kokkuveoteed raiutavatelt eraldistelt. Kinnistu omaniku ja Munitsipaalametiga kooskõlastatud.
  • Ortofoto: Metsaregister Maa-amet Fotoladu 2021. Fotodel märgitud kinnistu piirid on umbkaudsed.
Oksjoni pildid
Oksjoni reeglid

Raieõiguse enampakkumise võitja on kohustatud täitma keskkonnasisest raiepäevikut, mille osadeks on raie staatus (alustamata, alustatud või lõpetatud), raietöödega alustamise ja tööde lõppetamise kuupäev. Samuti tuleb sisestada vähemalt kolm pilti peale raietööde lõpetamist: raielangist, väljaveoteest ja ladustamise kohast. Kui näiteks raielank ühele pildile ära ei mahu on kohustuslik sisestada piisavalt, et oleks ülevaade tehtud tööst.  

NB! Raieõiguse enampakkumise võitjal on lubatud töödega alustada hetkest, mil ostuhind on jõudnud maaomaniku kontole.

Lihtoksjonil määratakse enampakkumisele alghind ja lõpukuupäev. Enampakkumise võidab suurima pakkumise teinud Ostja. 

Alla alghinna tehtud pakkumised pole teistele Ostjatele nähtavad. Alla alghinna tehtud pakkumised edastatakse müüjale 24h jooksul, misjärel on viimasel 48h aega otsustamaks, kas müüa oksjoni ese parimale pakkujale. NB! Ka alla alghinna tehtud pakkumine on Ostja jaoks siduv!

Tegemist on automaatselt pikeneva lõpuga enampakkumisega. Juhul kui alghinna või alghinnast suurem viimane pakkumine on tehtud vähem kui 5 minutit enne enampakkumise tähtaega, pikeneb lõpp automaatselt 5 minuti võrra.

Enampakkumises esitletud informatsioon on koostatud avalike andmete ja müüja kirjelduste põhjal. Tehingukeskus ei vastuta objektiga seotud informatsiooni õigsuse eest, mistõttu soovitame enampakkumisel osalejal alati andmeid (nt kinnistu seisukord looduses, looduskaitselised piirangud, jms) kontrollida.

Pakkumise tegemiseks pead olema sisselogitud

ID-kaardiga autentimine

Tühista